Cari Pangkalan Pengetahuan dengan Kata Kunci

  • Pengiklan

  • Penerbit

Baru dengan IgniterAds?

Saya mahu mewujudkan kesedaran jenama & mendapatkan trafik organik

Saya mahu mendapatkan 100% penjualan & konversi

Perkhidmatan Terurus (Managed Services)

Mengenai Iklan

Kandungan, Produk dan Perkhidmatan Yang Dilarang

Peraturan untuk membuat Iklan

Umum

Kewangan

Baru dengan IgniterAds?

01. Penerbit

02. Bagaimana Untuk...

03. WordPress

04. Blogspot

05. Squarespace

06. Pembayaran & Kewangan

07. Umum

08. Akaun

09. Integrasi

Kami sentiasa mengemas kini tutorial untuk setiap bahasa. Sila maklumkan kepada kami sekiranya anda menemui terjemahan yang salah.

IgniterAds berhak untuk membatalkan kelayakan apa-apa kandungan atas apa-apa sebab atas budi bicara mutlak kami. Sila ambil perhatian bahawa kakitangan kami akan sentiasa mengkaji semula kempen dan kempen aktif boleh digantung pada bila-bila masa. Selalulah merujuk kepada Terma dan Syarat kami untuk mengetahui mengapa kempen anda ditolak. Sekiranya selepas kelulusan, kempen diubah suai dengan cara yang tidak mengikut Garis Panduan kami, akaun anda boleh digantung atau ditamatkan.